Home » Wat is socialisme?

Wat is socialisme?

Foto door Jon Tyson on Unsplash

Centraal in de betekenis van het socialisme staat gemeenschappelijk eigendom. Dit betekent dat de hulpbronnen van de wereld gemeenschappelijk eigendom zijn van de hele wereldbevolking.

Maar heeft het echt zin dat iedereen alles gemeenschappelijk bezit? Natuurlijk zijn sommige goederen eerder voor persoonlijke consumptie dan om te delen, bijvoorbeeld kleding. Het feit dat mensen bepaalde persoonlijke bezittingen 'bezitten' is niet in tegenspraak met het principe van een samenleving gebaseerd op gemeenschappelijk bezit.

In de praktijk betekent gemeenschappelijk eigendom dat iedereen het recht heeft om deel te nemen aan beslissingen over het gebruik van mondiale hulpbronnen. Het betekent dat niemand in staat is om persoonlijke controle over middelen te krijgen, buiten hun eigen persoonlijke bezittingen.

Democratische controle is daarom ook essentieel voor de betekenis van het socialisme. Het socialisme zal een samenleving zijn waarin iedereen het recht heeft om deel te nemen aan de sociale beslissingen die hen aangaan. Deze beslissingen kunnen betrekking hebben op een breed scala aan kwesties - een van de belangrijkste soorten beslissingen is bijvoorbeeld hoe de productie van goederen en diensten moet worden georganiseerd.

productie onder het socialisme zou rechtstreeks en uitsluitend zijn voor gebruik. Met de natuurlijke en technische hulpbronnen van de wereld die gemeenschappelijk worden gehouden en democratisch worden gecontroleerd, zou het enige doel van productie zijn om in menselijke behoeften te voorzien. Dit zou een einde maken aan kopen, verkopen en geld. In plaats daarvan zouden we vrij nemen wat we gemeenschappelijk hadden geproduceerd. De oude slogan van "van ieder naar vermogen, voor ieder naar behoefte" zou van toepassing zijn.

Dus hoe zouden we beslissen wat menselijke behoeften zijn? Deze vraag brengt ons terug naar het concept van democratie, want de keuzes van de samenleving zullen hun behoeften weerspiegelen. Deze behoeften zullen natuurlijk variëren tussen verschillende culturen en met individuele voorkeuren - maar het democratische systeem zou gemakkelijk kunnen worden ontworpen om in deze verscheidenheid te voorzien.

We kunnen natuurlijk niet voorspellen welke vorm deze toekomstige mondiale democratie precies zal aannemen. Het democratisch systeem zal zelf het resultaat zijn van toekomstige democratische beslissingen. We kunnen echter zeggen dat het waarschijnlijk is dat er op verschillende niveaus beslissingen moeten worden genomen, van lokaal tot mondiaal. Dit zou helpen om de democratische deelname van elk individu aan de kwesties die hen aangaan te stroomlijnen.

In het socialisme zou iedereen dat hebben gedaan gratis toegang aan de goederen en diensten die zijn ontworpen om rechtstreeks in hun behoeften te voorzien en er hoeft geen systeem van betaling te zijn voor het werk dat elk individu bijdraagt ​​aan de productie ervan. Al het werk zou op vrijwillige basis zijn. Produceren voor behoeften betekent dat mensen werk gaan doen dat een direct nut heeft. De voldoening die dit zou geven, samen met de toegenomen mogelijkheid om werkpatronen en -omstandigheden vorm te geven, zou leiden tot een nieuwe houding ten opzichte van werk.

Hervorming of revolutie?